Depunerea jurământului de către cea de-a patra generație de studenți ai Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București

La praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii Romei, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a trăit cel de-al patrulea moment emoționant în care absolvenții Extensiei de la Roma au depus jurământul solemn de fidelitate față de Biserica Ortodoxă Română. Promoția din acest an numără douăzeci și unu de absolvenți din mai multe țări europene (Italia, Germania, Marea Britanie, Franța și Olanda).

Bucuria acestei sărbători a fost dublată și de faptul că mulți dintre absolvenți au devenit în acești ani de studiu membrii ai clerului inferior, având perspective concrete să pornească în misiune cât de curând în calitate de diaconi și apoi preoți.

Am fost bucuroși să participăm cu toții la sfânta liturghie înainte de a ne despărți și încă și mai bucuroși să avem în mijlocul nostru, în primul rând, ca protos, pe PS Atanasie de Bogdania și apoi, ca împreună slujitori, pe membrii comisiei de examinare formate din: pr. Decan onorific, Ștefan Buchiu, pr. conf. Marian Vild, pr. lector Zaharia Matei și pe diacon George Șerban, secretarul Extensiei FTOUB de la Roma.

Nădăjduim să trăim și pe viitor cât mai multe momente ca acestea și urăm tuturor absolvenților și profesorilor să aibă parte mai ales de har și lumină pe calea slujirii pe care s-au angajat să meargă !

 

Scroll to Top