Grade Clericale (GP)

Ca parte a formării lor continue, clericii aparținând Bisericii Ortodoxe Române (BOR) au datoria să avanseze prin parcurgerea a trei grade profesionale (GP): Definitivatul, Gradul II și Gradul I. Metodologia de obținere a acestora a fost stabilită de către Sf. Sinod al BOR printr-o serie de hotărâri (HS: 677 / 2002; 1199 / 2008; 1009 / 2009; 7764 / 2013; 10079 / 2018; 5121 / 2023).

Scroll to Top