Studii de licență

Odin 2017

Teologie Pastorală

În anul 2017 debutează cursurile de licență în Teologie Pastorală ale Extensiei FTOUB la Roma. Acestea se adresează primordial celor care doresc să devină slujitori ai Bisericii (clerici), însă nu sunt excluse nici femeile, a căror slujire este complementară și îndeobște foarte  apreciată în parohii.

Cursurile oferă o pregătire cuprinzătoare necesară oricărei slujiri în Biserică. De aceea, facultatea este deschisă tuturor aspiranților tineri, indiferent de vârstă sau de sex, dar care doresc să-și pună resursele proprii în serviciul celorlalți pentru a contribui la sporirea credinței în lume și la creșterea Bisericii lui Hristos.

Formal vorbind, se pot înscrie toți cei care sunt în posesia diplomei de Bacalaureat sau a altei diplome echivalente (conform legilor române). Pentru siguranță, se poate solicita echivalarea studiilor pe lângă Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro).

După absolvirea studiilor de licență Extensia de la Roma a FTOUB oferă
și posibilitaea de a continua studiile prin programul de master
Scroll to Top