Tematica admitere (Licență)

Tematica pentru Colocviul de Teologie Dogmatică

 

  1. Revelația dumnezeiască (revelația naturală și supranaturală, căile de transmitere ale revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție).
  2. Dogma Sfintei Treimi (descoperirea Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură, formularea dogmei Sfintei Treimi și precizarea terminologiei trinitare, Persoanele Sfintei Treimi).
  3. Crearea lumii văzute. Crearea omului (originea omului, natura omului, omul ca protopărinte).
  4. Dumnezeu Mântuitorul. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos (pregătirea omenirii pentru venirea Mântuitorului, proorociri despre venirea Mântuitorului, Întruparea Mântuitorului – persoana divino-umană a Mântuitorului, unirea ipostatică și urmările ei dogmatice).
  5. Dumnezeu Sfințitorul (Persoana și lucrarea Duhului Sfânt, Harul divin – însușirile harului, harul, harismele și darurile Duhului Sfânt, raportul dintre har și libertatea omului).
  6. Sfânta Biserică (întemeierea, ființa și însușirile ei, membrii Bisericii: cler si credincioși mireni. Ierarhia bisericească).
  7. Sfânta Taină a Botezului.
  8. Sfânta Taină a Mirungerii,
  9. Sfânta Taină a Euharistiei.
  10. Eshatologia particulară (învățătura creștina despre moarte, judecata particulară).

       

Bibliografie:

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 sau alte ediții ulterioare.

Scroll to Top