Întâlnirea Preasfințitului Părinte Episcopul Siluan, cu studenții Extensiei de la Roma ai Facultății de Teologie “Justinian Patriarhul” din București

În urma invitației lansate de Preasfințitul Părinte Episcopul Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române al Italiei și transmisă, tuturor studenților teologi din anii terminali ai Extensiei FTOUB la Roma, a avut loc duminică, 2 aprilie 2023, la Sediul Episcopiei noastre, întâlnirea dintre Preasfinția Sa și studenții anilor III și IV, ai Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din cadrul Universității din București. Preasfinția sa a aprins inimile teologilor, prezenți în număr mare, prin cuvântul de învățătură, după care studenții și-au exprimat preocupările și au adresat întrebări, primind fiecare răspunsuri foarte utile, atât practice, cât și ziditoare de suflet. La această întâlnire au fost prezenți și profesori ai facultății: Părintele Prof. Univ. Dr. emerit Ștefan Buchiu și Diac. Lect. Dr. Nicolae Preda.

A urmat un emoționat moment, în cadrul căruia, din partea Părintelui Profesor emerit Ștefan Buchiu, i-au fost înmânate Preasfințitul Părinte Episcop Siluan două cărți: „În lumina lui Hristos”, omagiu Părintelui Profesor Ștefan Buchiu, autori Pr. Conf. Dr. Sorin Șelaru și Pr. Lect. Dr. Mihai Burlacu, Editura Basilica, București, 2023 și cartea intitulată „Părintele Dumitru Stăniloae, teologul iubirii dumnezeiești”, autor Pr. Prof. Univ. Dr. emerit Ștefan Buchiu, ed. Basilica, București, 2022. Acest moment a reprezentat omagiul și smerita mulțumire adusă, prin gestul Părintelui profesor Buchiu, în mod simbolic,  și din partea tuturor teologilor Extensiei de la Roma, mulțumire sinceră adusă tuturor celor care s-au ostenit și au contribuit la închegarea acestui program de studii pe care îl reprezintă Extensia.

A fost ca un semn de recunoștință adusă, mai ales PS Siluan și întregii Episcopii, care s-a implicat activ și în mod constant pentru încheierea protocoalelor necesare derulării și primirii cu succes a studiilor pe parcursul celor 6 ani de activitate ale Extensiei, care a ajuns, anul acesta, 2023, în pragul examenelor de licență pentru cea de-a 3-a promoție.

La finalul întâlnirii, tuturor celor prezenți le-a fost adresat un cuvânt din partea  părintelui Profesor Ștefan Buchiu, care a bucurat pe ascultători prin entuziasmul presărat în inimile celor prezenți de cuvintele fostului Decan, păstor iscusit și pedagog iubitor și mult iubit, de și pentru multe generații de teologi ai Facultății bucureștene.

Întâlnirea s-a încheiat prin surprinderea într-o fotografie de grup a acestei atmosfere de mare bucurie, de încredere și de prețuire reciprocă, de frățietate în Hristos.  S-a creat o punte de legătură nevăzută între inimi, s-au schimbat cuvinte și sentimente doar din priviri, s-au exprimat angajamente rostite doar printr-o strângere puternică de mână sau printr-o binecuvântare așezată pe creștet. Până și apariția soarelui, după o scurtă răpăială de ploaie, a pecetluit triumful Luminii.

Într-un cuvânt, s-a pus un nou început în sufletele tuturor, spre Slava Sfintei Treimi și a noastră mântuire!

 

A consemnat Eliana Manea Petria, reprezentantă a studenților anului III ai Extensiei de la Roma a FTOUB

Scroll to Top